Search
Close this search box.

Algemene voorwaarden

DEFINITIES 

In de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd:

De ondernemer: Pienskeuken,
gevestigd te Hoofddorp,
telefoonnummer 06-55103662,
e-mailadres: info@pienskeuken.nl 
KvK Amsterdam 67119948,
BTW identificatienummer: NL-121194383B02;

 1. De opdrachtgever: een opdrachtgever is een natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Pienskeuken;


2. TOEPASSELIJKHEID


2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en opdrachtgever.

2.2 Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden op verzoek van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk elektronisch worden toegezonden.

2.3 Alle aanbiedingen gedaan door Pienskeuken zijn vrijbijvend en onder voorbehoud van druk- en zetfouten. De overeenkomst komt tot stand doordat Pienskeuken de opdracht schriftelijk of per email heeft bevestigd.

 1. BESTELLEN


Bestellingen plaatsen: De opdrachtgever kan bestellingen 24 uur per dag, 7 dagen per week plaatsen op www.pienskeuken.nl

 1. LEVERING:

4.1 Aflevering: De bestelling wordt verstuurd per Post NL of kan op woensdag of zaterdag tussen 16.00 uur en 18.00 uur worden opgehaald aan het adres van Pienskeuken.

4.2 Vervoersrisico: Ontstane schade aan de bestelling nadien deze is opgehaald door de opdrachtgever is voor risico van de opdrachtgever.

4.3 Betaling: De betaling van het volledige factuurbedrag dient 5 dagen voor de overeengekomen leverdatum te zijn bijgeschreven op het rekeningnummer van Pienskeuken.

 1. PRIJZEN

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten. Prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en wijzigingen.

 1. BETALING 

5.1 Betaalmethodes: Na het verstrekken van de opdracht dient er vooraf betaald te worden. De bestelling wordt pas opgestuurd, wanneer de factuur is voldaan. Betaling via Ideal of Tikkie is mogelijk. Contante gepaste betaling is in uitzonderingsgevallen mogelijk. Betaling met PIN is niet mogelijk.

5.2 Bankgegevens: Betalingen kunnen overgemaakt worden op banknummer NL84 SNSB0944911633 o.v.v. het factuurnummer.

 1. AANSPRAKELIJKHEID 

6.1 Schade: Pienskeuken is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst en bedrijfsschade. Voor directe schade is Pienskeuken slechts aansprakelijk in het geval van een duidelijke aantoonbare tekortkoming. Indien Pienskeuken aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

6.2 Pienskeuken is een eenmanszaak zonder personeel en behoudt zich het recht voor om bij ziekte, letsel of zwaarwegende (privé)omstandigheden, alsmede bij andere vormen van overmacht de opdracht te annuleren zonder aansprakelijk te zijn voor enige vorm van schade, die de opdrachtgever daardoor lijdt. Een eventueel reeds ontvangen betaling wordt dan geretourneerd aan de opdrachtgever. Uiteraard zal Pienskeuken altijd eerst proberen een passende oplossing te bieden.

6.3 Omdat alle producten ambachtelijk en met de hand zijn vervaardigd, kunnen vormen, kleuren en decoraties van de producten afwijken van de producten getoond op de website www.pienskeuken.nl. Pienskeuken kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

6.4 Allergieën: Pienskeuken maakt gebruik van dagverse producten als eieren, roomboter, melk en producten als cacao, lactose, granen, gluten, noten en mais en is niet aansprakelijk voor problemen, die hieruit kunnen voortkomen. Alle leveringen kunnen sporen van gluten, ei, lactose, noten en pinda’s bevatten.

 1. ANNULERING 

Bij annulering dient de opdrachtgever contact op te nemen met Pienskeuken. Dit kan via het contactformulier of via info@pienskeuken.nl. Annulering is alleen mogelijk binnen 24 uur nadat via de website de bestelling is geplaatst. Vanaf 2 tot 5 dagen voor de leveringsdatum worden eventueel gemaakte aantoonbare kosten, zoals de inkoop van benodigde ingredienten, in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

 1. WIJZIGINGEN 

Bij wijziging van een bestelling dient de opdrachtgever contact op te nemen met Pienskeuken, via info@pienskeuken.nl. Pienskeuken kan niet garanderen dat de bestelling nog gewijzigd kan worden, maar stelt alles in het werk om aan de wens van de opdrachtgever tegemoet te komen.

 1. KLACHTEN 

Om melding te maken van een klacht dient de opdrachtgever contact op te nemen met Pienskeuken. Dit kan via info@pienskeuken.nl.

 1. PRIVACY 

Gegevens van de opdrachtgever zullen niet worden doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Pienskeuken gaat zorgvuldig om met uw gegevens en deelt deze alleen met de volgende partij om de inhoud te analyseren en te optimaliseren. De website maakt gebruik van Google Analytics welke cookies plaatsen om uw voorkeuren te bepalen.

Wie zich inschrijft voor de nieuwsbrief deelt zijn e-mailadres met het bedrijf Mailchimp.

Wie een bestelling doet bij Pienskeuken deelt zijn e-mailadres en adresgegevens met het bedrijf Woocommerce.

Wie via de site een betaling doet deelt zijn e-mailadres en bankgegevens met het bedrijf Mollie.

De gegevens die worden verzameld worden 7 jaar in de administratie van Pienskeuken bewaard. 

 1. AUTEURSRECHT


Alle woord- en beeldmerken en foto’s op www.pienskeuken.nl zijn eigendom van Pienskeuken tenzij anders wordt aangegeven.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pienskeuken is het niet toegestaan hiervan gebruik te maken.

Op alle artikelen en foto’s berust het auteursrecht van Pienskeuken. Je mag de recepten voor eigen gebruik uitprinten. Foto’s en tekst mogen niet worden gekopieerd voor gebruik op uw eigen website of drukwerk, zonder toestemming vooraf van Pienskeuken.

Zelfs op het internet is niet alles van iedereen. Ik besteed veel zorg en veel tijd in Pienskeuken website en stel het daarom niet op prijs als mijn teksten en foto’s worden gekopieerd. Wil je toch iets gebruiken, vraag het mij dan via info@pienskeuken.nl

Laatst gewijzigd: 5 oktober 2023. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@pienskeuken.nl